Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆI / ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest firma Norddeco – Monika Żelichowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Źródlana 4, 33-340 Stary Sącz, NIP 7342707746, REGON 121519926, adres poczty elektronicznej: nfo@norddeco.pl, numer telefonu: 660 096 455.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane podczas realizacji zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Firma Norddeco – Monika Żeichowska jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli składasz zamówienie lub posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek (opcjonalnie), adres IP.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

a. Prowadzenie serwisu Norddeco.pl - Dane osobowe przetwarzamy aby zapewnić funkcjonalność naszego serwisu, zgodnie z jego regulaminem. Funkcjonalność ta obejmuje przede wszystkim zapewnienie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość zapisania się na newsletter.

b. Realizacja zamówień - W przypadku gdy zdecydujesz się dokonać zakupu w sklepie Norddeco.pl, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Składa się na to w szczególności dokonanie przez Ciebie płatności, dostawę towarów za pomocą firmy kurierskiej na wskazany przez Ciebie adres, wystawienie dokumentów sprzedaży (faktura), rozliczanie świadczonych usług, jak również zapewnienie Ci możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

c. Marketing Dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych czyli do promowania naszych produktów oraz informowania o promocjach. W praktyce sprowadza sie to do wysłania przez nas Newslettera na twój adres mailowy, jeśli uprzednio wyrazisz zgodę na zapisanie się do listy subskrybentów newslettera.

4. Jak pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie:

a. Gdy rejestrujesz się w serwisie

b. Gdy zapisujesz się na newsletter

c. Gdy dokonujesz zakupu (również jako gość)

5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki przetwarzamy Twoje dane jest zależny od celu w jakim dane przetwarzamy:

a. Rejestracja w naszym serwisie – Twoje dane przetwarzane są przez okres w jakim jesteś zarejestrowany – do czasu wypisania się z serwisu. Po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celach mających związek z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń. Dane te będziemy przechowywać nie dłużej niż 10lat.

b. Zapisanie się na newsletter – Twoje dane przetwarzane są przez okres przez w jakim jesteś zapisany do czasu wypisania się z listy mailingowej. Po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celach mających związek z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń. Dane te będziemy przechowywać nie dłużej niż 10lat.

c. Realizacja sprzedaży – Twoje dane przetwarzane są przez okres realizacji umowy. Po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celach mających związek z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń. Dane te będziemy przechowywać nie dłużej niż 10lat.

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

a. Firmom kurierskim odpowiedzialnym za dostarczenie Twojego zamówienia

b. Podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności. (PayU, PayPal)

c. Firmie zajmującej się obsługą księgową naszego sklepu (z zastosowaniem niezbędnych środków zabezpieczających poufność oraz tylko w zakresie koniecznym do wykonania w.w. usługi)

d. Firmie hostingowej, na której serwerach znajduje się system naszego sklepu oraz baza danych zawierająca dane naszych klientów, użytkowników i subskrybentów.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. W zakresie niezbędnym do wykonania przez nas konkretnego celu przetwarzania, np. w przypadku realizacji zmówienia wykorzystujemy tylko te dane, które są do tej czynności koniecznie potrzebne,

d. z zastosowaniem niezbędnych środków zabezpieczających poufność Twoich danych.

8. Prawa i obowiązki

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w sklepie Norddeco.pl jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:info@norddeco.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Sklep Norddeco.pl ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Sklep Norddeco.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

8. Pliki cookies

Witryna norddeco.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Norddeco w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się